Giới thiệu CPSE
Tin Mới
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
PDF. In Email
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) được Tổng công ty Dầu khí – nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) quyết định thành lập năm 1993. Từ năm 2007, Trung tâm là một đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).
Qua hơn 20 năm hoạt động với những nỗ lực phát triển không ngừng và sự hợp tác hiệu quả với các tổ chức, công ty tư vấn uy tín trên thế giới, CPSE đã trở thành đơn vị hàng đầu ở Việt Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là hoạt động dầu khí.
Đọc thêm...
 
Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn & Môi trưởng Dầu khí tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Thực hiện nội dung Công văn số 424-CV/ĐU ...
Tám tiếng làm việc nơi công sở là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, kéo ta vào một cái guồng chỉ ngồi, ngồi và ngồi. Theo nhiều ...
Xây dựng văn hóa công sở chính là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường sống...
Tám tiếng làm việc nơi công sở là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn, kéo ta vào một cái guồng chỉ ngồi, ngồi và ngồi. Theo nhiều ...
Thực hiên các nghiên cứu và dịch vụ liên quan đến quản lý an toàn và độ tin cậy thiết bị công nghệ cho các công trình bao gồm:
  • Phân tích nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP), đánh giá định lượng rủi ro(QRA);
  • Phân tích hậu quả: Cháy tia, cháy vùng, cháy cầu , nổ mây khí, rò rỉ khí độc…
Thực hiện các nghiên cứu, dịch vụ tư vấn về quản lý bảo vệ môi trường như:
  • Nghiên cứu phông môi trường: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường;
  • Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các hoạt động dầu khí, các cảng và các tỉnh ven biển;
  • ...
Lĩnh vực đào tạo bao gồm các hoạt động như:
  • Đào tạo chuyên ngành về an toàn và bảo vệ môi trường dầu khí tại các trường đại học.
  • Hướng dẫn thực tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp đại học và sau đại học về lĩnh vực an toàn và bảo vệ môi trường.
cpse.com.vn
Lượt truy cập: 61767